Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym zbieramy nasz serwis może działać lepiej.

Szkoła Branżowa I Sopnia - KIEROWCA - MECHANIK 3 - letnia

Szkoła Branżowa I Sopnia - KIEROWCA - MECHANIK  !!Nowy kierunek!!

 

 

Młodzież kształcona w zawodzie kierowca mechanik zdobywa umiejętności praktyczne w firmie TIRMET oraz na warsztatach i w pracowniach szkolnych. Kształcenie w szkole zawodowej obejmuje przedmioty ogólne:

humanistyczne i ponad dyscyplinarne takie jak:
podstawy przedsiębiorczości, praca w zespole, język obcy, technologia informacyjna oraz kształcenie ogólnozawodowe wynikające z programu nauczania.

Absolwenci tego zawodu mogą podjąć pracę na następujących stanowiskach:

Kierowca, kierowca-mechanik, mechanik, ślusarz , ślusarz - mechanik.

 

Szkoła Branżowa I Sopnia

Szkoła Branżowa I Stopnia MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 3 - letnia

OTWIERAMY NOWY KIERUNEK ! ! !

 

Absolwent naszej szkoły kształcony w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 2. wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 3. wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 4. wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

 

Nauczysz się:

wykonywać prace instalacyjne i montażowe;
układać, spawać i uszczelniać rury z uwzględnieniem ich przeznaczenia;
montować specjalistyczne urządzenia do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu itd.;
odczytywać rysunki techniczne;
przeprowadzać kontrolę szczelności i drożności instalacji;
montować przewody kanalizacyjne i urządzenia sanitarne;
przeprowadzać konserwację instalacji wodociągowych, montować i wymieniać uszkodzone urządzenia;
usuwać awarie wodociągowe, dobierać odpowiednie grzejniki i urządzenia grzewcze

Szkoła Branżowa I Sopnia - ELEKTRYK 3 - letnia

Młodzież kształcona w zawodzie elektryk zdobywa umiejętności praktyczne na warsztatach szkolnych i w pracowniach. Kształcenie w szkole zawodowej obejmuje przedmioty ogólne:

 • humanistyczne i ponad dyscyplinarne takie jak:
 • podstawy przedsiębiorczości, praca w zespole, język obcy, technologia informacyjna oraz kształcenie ogólnozawodowe wynikające z programu nauczania.

Absolwenci tego zawodu mogą podjąć pracę na następujących stanowiskach:

 • konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego;
 • elektryków dyżurnych;
 • specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych.

 

 

Szkoła Branżowa I Sopnia - ŚLUSARZ 3 - letnia

Młodzież kształcona w zawodzie ślusarz zdobywa umiejętności praktyczne na warsztatach szkolnych i w pracowniach. Kształcenie w szkole zawodowej obejmuje przedmioty ogólne:

 • humanistyczne i ponad dyscyplinarne takie jak:
 • podstawy przedsiębiorczości, praca w zespole, język obcy, technologia informacyjna oraz kształcenie ogólnozawodowe wynikające z programu nauczania.

Absolwenci tego zawodu mogą podjąć pracę na następujących stanowiskach:

 • ślusarz
 • ślusarz - mechanik.

Szkoła Branżowa I Sopnia - MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 3-letnia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania systemów suchej zabudowy;
 2. wykonywania robót malarskich;
 3. wykonywania robót tapeciarskich;
 4. wykonywania robót posadzkarskich;
 5. wykonywania robót okładzinowych.

Szkoła Branżowa I Sopnia - MURARZ 3 - letnia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci na potrzeby budownictwa robotnika wykwalifikowanego w zawodzie murarz, który posiada nie tylko umiejętności murowania i tynkowania, ale również kierowania procesem technologicznym na powierzonym stanowisku pracy.

Absolwent może być zatrudniony jako murarz lub tynkarz w przedsiębiorstwach budowlanych.

 

Nauczysz się:,
• rozróżniać i dobierać materiałów budowlanych murarskich i tynkarskich (podstawowych i pomocniczych) oraz składowania i transportowania ich na stanowisko pracy;
• posługiwać się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym nie wymagającym dodatkowych uprawnień;
• czytać budowlaną dokumentację techniczną i sporządzać szkice robocze;
• wykorzystywać normy i instrukcje;
• wykonywać roboty murarskie i tynkarskie zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;
• wykonywać przedmiary, pomiary inwentaryzacyjne i obmiary robót murarskich i tynkarskich,

KLASA WIELOZAWODOWA

Jakie zawody?

W tej klasie możliwa jest nauka w zawodach, w których uczeń uzyska praktyki zawodowe na cały cykl kształcenia. np.:

 1. ślusarz (3-letnia)
 2. cukiernik (3-letnia)
 3. piekarz (3-letnia)
 4. fryzjer (3-letnia)
 5. mechanik samochodowy (3-letnia)

itp.

PRAKTYKI WE WŁASNYM ZAKRESIE na cały cykl kształcenia!

Fryzjer (ros*)


Wymagania dodatkowe

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 

Opis oddziału

Uczniowie uczą się dwa dni w szkole, w pozostałe dni odbywają zajęcia praktyczne w salonie fryzjerskim.