Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym zbieramy nasz serwis może działać lepiej.

Informacja o projekcie - Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski

Informacja dotyczy projektu nr RPLU.13.06.00-06-0005/16 „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski” realizowanego w ramach umowy nr RPLU.13.06.00-06-0005/16-00 z dn. 30.06.2017 r.

PROJEKT: Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski


O projekcie
Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.
Zakres projektu obejmuje prace modernizacyjne istniejącej infrastruktury przeznaczonej do kształcenia praktycznego oraz zakup wyposażenia zgodnego z rekomendacjami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) w wyniku czego powstaną warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.
Ogólna wartość projektu: 3 528 411,72 zł
wydatki kwalifikowane: 3 489 699,96 zł,
w tym dofinansowanie EFRR: 2 966 244,96 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 13: Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6: Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

 

Wykaz działań w Zespole Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podl. - 2017/2018r.

Wykaz działań w Zespole Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podl. - 2017/2018r.  
w ramach projektu ,,AKTYWNE  SZKOŁY  ZAWODOWE w POWIECIE  BIALSKIM”

 

>>>>>>>> TABELA z WYKAZEM DZIAŁAŃ  <<<<<<<<<<<

 

Realizacja aktualnych projektów

Projekt: Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski realizowanego w ramach w Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego  i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Bieżący stan zaawansowania projektu przedstawiane są w zakładce AKTUALNOŚCI

 

 

Opis działań za okres maj 2017 – luty 2018.

 

Zadanie 1 – Zwiększenie współpracy szkół z pracodawcami
 

Staże zawodowe dla uczniów

W lipcu i sierpniu 2017 r. 14 uczniów Technikum mechatronicznego, mechanicznego i elektronicznego odbywało miesięczne staże zawodowe w zakładzie ZREMB, a 4 uczennice Technikum Usług Fryzjerskich miesięczne staże w salonie fryzjerskim w Białej Podl. Wszyscy uczniowie podczas stażu nabyli nowe umiejętności wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego obowiązującego w szkole. Uczniowie zostali wyposażeni w ubrania robocze zgodne z zaleceniami bhp oraz narzędzia i sprzęt niezbędny podczas praktyk zakupiony ze środków unijnych na sumę:
29 570,18  PLN (staż  ZREMB)
31 965,84 PLN  (staż fryzjerki)
Zdobycie dodatkowych umiejętności podczas stażu pozwoliło uczniom:
poznać zasady obowiązujące na stanowisku pracy w zakładzie produkcyjnym lub fryzjerskim,  
znacznie zwiększyć  szanse  w przyszłości na rynku pracy,  
zwiększyć szanse  na zatrudnienie w zawodzie.
2)    Staż  zawodowy dla nauczycieli

Zadanie 2 – współpraca szkół ze szkołami wyższymi, aktualizowanie wiedzy nauczycieli
 

Studia podyplomowe dla nauczycieli – automatyka, mechatronika

    Trzech nauczycieli ZST w Międzyrzecu Podl.  od 6 października 2017r.  podwyższa swoje kwalifikacje  na studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej  na wydziale automatyka (1 nauczyciel)  i mechatronika (2 nauczycieli).   Nauczyciele aktywnie uczestniczą w wykładach,  zajęciach ćwiczeniowych i laboratoryjnych na Politechnice Warszawskiej. W trakcie zajęć nauczyciele poszerzyli wiedzę z zakresu: automatyzacji sterowania i regulacji procesami przemysłowymi; pneumatyki, hydrauliki, elektroniki układów dyskretnych; zasady działania sterownika PLC i jego zastosowanie w rozwiązaniach przemysłowych.   
    Nabyta wiedza i umiejętności pomagają nauczycielom w przekazywaniu wiedzy uczniom podczas zajęć dydaktycznych, w zrozumieniu zagadnień mechatronicznych i automatycznych stosowanych w przemyśle. Zdobyta wiedza nauczycieli  ma wpływ  na lepszą efektywność kształcenia zawodowego w szkole, nauczyciele  przekazują uczniom informacje  związane z zastosowaniem  najnowszych technik i technologii .  
    Po zakończeniu studiów podyplomowych nauczyciele  nabędą dodatkowe kwalifikacje,  które pozwolą do nauczania w szkole przedmiotów zawodowych w ramach nowo wprowadzonego zawodu do klasyfikacji zawodów w szkolnictwie zawodowym.  Nowo zdobyte kwalifikacje dadzą możliwość  zatrudnienia ich  w  ZST,  jako nauczycieli przedmiotów zawodowych w Technikum mechatronicznym.


Szkolenie z programu AutoCAD  


Szkolenie AutoCad w ZST prowadzi firma zewnętrzna ABCAD K. Zawartka 02-078 Warszawa. W szkoleniu uczestniczy 5 nauczycieli ZST w Międzyrzecu P.
Szkolenie rozpoczęło się  18 grudnia 2017r. Zajęcia są kontynuowane zgodnie z harmonogramem w 2018r. Szkolenie obejmuje 300 godz. dydaktycznych i kończy się zaświadczeniem/certyfikatem.

 

Zadanie 3 – dodatkowe zajęcia specjalistyczne

 

Szkolenie z zakresu wykończenia wnętrz – kładzenie tynków szlachetnych i wypraw szlachetnych

 

   Szkolenie było przeprowadzone na terenie ZST  w Międzyrzecu Podl.  w formie zajęć praktycznych prowadzonych przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje do nauczania przedmiotów budowlanych Panią Beatę Jaśniak.
   W szkoleniu  od  6 września 2017 do 6 grudnia 2017r. aktywnie uczestniczyło 10 uczniów z klasy trzeciej Szkoły Branżowej I stopnia. Zajęcia były prowadzone po planowych lekcjach uczniów ( w ich czasie wolnym). Zajęcia w ramach projektu nauczyciel realizował w ramach zadań zleconych poza realizowanym pensum dydaktycznym.       
   Łącznie  odbyło się  60 godzin zajęć  praktycznych  podczas których uczniowie zdobyli dodatkową wiedzę praktyczną i umiejętności zawodowe w zakresie wykończenia wnętrz – kładzenie tynków szlachetnych i wypraw szlachetnych.
   Podczas zajęć wszyscy uczniowie poznali nowe technologie zdobienia powierzchni przy użyciu gotowych, nowoczesnych materiałów takich jak wyprawy imitujące efekt piasku  pustyni, marmur klasyczny. Pozwoliły one  uczniom wykorzystać je w praktyce jak również zdobyć nowe umiejętności manualne.  Wykonanie tynku mozaikowego to jedna z najczęściej spotykanych metod zdobienia budynków wewnątrz  jak i na zewnątrz. Możliwość aplikacji mas tynkarskich na bazie żywic była uzupełnieniem programu nauczania i pozwoliła uczniom szkoły branżowej I-go stopnia poszerzyć swą wiedzę z zakresu tynków szlachetnych i technologii tynkarskich. Aplikacja glinki weneckiej w postaci jednowarstwowej farby strukturalnej powodująca wyjątkowe efekty zdobnicze w postaci przetartego tynku na detalach architektonicznych to kolejna technologia poznana na tych zajęciach. Uczniowie wykonując zdobienia po wcześniejszym przygotowaniu podłoża poznali nowatorskie rozwiązanie wykończenia wnętrz o niskiej pracochłonności i technologii wybiegającej poza zakres szkoły branżowej.           
    Podczas prowadzonych zajęć  były wykorzystane  materiały dydaktyczne budowlane zakupione na potrzeby projektu:
Tapeta natryskowa wraz z przygotowaniem podłoża,
Efekt piasku Sahary wraz z przygotowaniem podłoża,
Marmur klasyczny wraz z przygotowaniem podłoża,
Tynk mozaikowy z efektem cegły wraz z przygotowaniem podłoża,
Glinka wenecka efekt przetartego tynku.
    Wszystkie pomoce i materiały dydaktyczne, które otrzymaliśmy w ramach projektu były bardzo przydatne. Dzięki nim uczniowie poznali i nauczyli się pracować z materiałami niedostępnymi dla nich podczas całego cyklu nauczania na zajęciach planowych.
   Poznane przez uczniów treści na zajęciach specjalistycznych wykraczały poza program nauczania w szkole branżowej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Umiejętności, wiedza techniczna jak i merytoryczna pozwoli naszym wychowankom swobodnie poruszać się po rynku pracy jak również zwiększy ich atrakcyjność jako przyszłych pracowników.
    Udział uczniów w zajęciach specjalistycznych umożliwił im uzupełnić dotychczasową wiedzę,  nabyć umiejętności praktyczne i zawodowe potrzebne w dalszej karierze zawodowej poprzez dostosowanie do potrzeb rynku pracy.    
   Dodatkowe zajęcia specjalistyczne przyczyniły się do podwyższenia efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZST w Międzyrzecu Podl.  Poprzez zdobyte umiejętności budowlane uczniowie mają ułatwione przejście z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia . Podwyższyła się jakość praktycznego kształcenia zawodowego w ZST w Międzyrzecu Podl. Poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego uczniowie ZSZ mają większe szanse na zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

 

Szkolenie z zakresu stawiania ścian (sucha zabudowa) kładzenie płytek, malowanie, tapetowanie


   Szkolenie było przeprowadzone na terenie ZST  w Międzyrzecu Podl.  w formie zajęć praktycznych prowadzonych przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje do nauczania przedmiotów budowlanych Pana Wojciecha Jaśniaka.
   W szkoleniu  od  6 września 2017 do 6 grudnia 2017r. aktywnie uczestniczyło 10 uczniów z klasy czwartej technikum Budowlanego. Zajęcia były prowadzone po planowych lekcjach uczniów ( w ich czasie wolnym).      
           Zajęcia w ramach projektu nauczyciel realizował w ramach zadań zleconych poza realizowanym pensum dydaktycznym.  Łącznie  odbyło się  60 godzin zajęć  praktycznych  podczas których uczniowie zdobyli dodatkową wiedzę praktyczną i umiejętności zawodowe w zakresie stawiania ścian (sucha zabudowa) kładzenie płytek, malowanie, tapetowanie.
     Podczas prowadzonych zajęć  były wykorzystane  materiały dydaktyczne budowlane zakupione na potrzeby projektu i prowadzonych zajęć specjalistycznych :
Terakota i glazura, klej elastyczny, hydroizolacja,
Materiały do wykonywania ścianek działowych,
Materiały malarskie z wzornikami,
Różne rodzaje tapet.
   Materiały zakupione w projekcie należą do technologii wykorzystywanych w nowoczesnym budownictwie. Wiedza o izolacjach i technologii ich wykonania pod glazurą i terakota są topowymi rozwiązaniami zalecanymi przez producentów, projektantów i inspektorów nadzoru budowlanego. Uczniowie poznali kompletny system związanym z wykończeniem pomieszczeń mokrych takich jak kuchnie, łazienki, pralnie itp.
   W obecnych czasach montaż suchej zabudowy jest nieodzownym elementem wykończenia wnętrz. Płyty jak i stelaże G-K to podstawa zabudów pomieszczeń szybka i tania. Uczniowie montując ścianki działowe , ścianki osłonowe, sufity, tworząc zabudowy w postaci półek poznają metody aranżacji wnętrz. Technologia ta jest nieodzowna w nowoczesnym budownictwie. Jest ona uzupełnieniem wiedzy zawartej w programie nauczania a dokładnie jej rozwinięciem.
   Wiedza związana z robotami malarsko tapeciarskimi zdobyta przez uczniów jest dopełnieniem poprzednich zagadnień jak wykonanie glazury, terakoty jak i suchej zabudowy. Uczniowie poznali większość rodzajów tapet dostępnych na rynku jak również ich własności techniczne i aranżacyjne. Techniki Malarskie zdobnicze pozwalają uczniom zaprezentować swe zdolności manualne oraz poznać  techniki zdobienia powierzchni. Zakres szkolenia wybiega poza program technikum i jest jego dopełnieniem.
   Udział uczniów w zajęciach specjalistycznych umożliwił im uzupełnić dotychczasową wiedzę,  nabyć umiejętności praktyczne i zawodowe potrzebne w dalszej karierze zawodowej poprzez dostosowanie do potrzeb rynku pracy.    
   Dodatkowe zajęcia specjalistyczne przyczyniły się do podwyższenia efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZST w Międzyrzecu Podl.  Poprzez zdobyte umiejętności budowlane uczniowie mają ułatwione przejście z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia . Podwyższyła się jakość praktycznego kształcenia zawodowego w ZST w Międzyrzecu Podl. Poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego uczniowie ZSZ mają większe szanse na zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

 

Zadanie 4 – wsparcie uczniów w zakresie zdobywania nowych uprawnień
 


Szkolenie z zakresu badania włosów i nowoczesnych form modelingu  - zakończony wydanym zaświadczeniem


   Szkolenie z zakresu badania włosów i nowoczesnych form modelingu  odbyło się w ZST w Międzyrzecu Podl. w dniach 15.12.2017 – 17.12.2017r. W szkoleniu wzięło udział 10 uczniów z klasy II i III Technikum Usług Fryzjerskich. 20 – godzinne szkolenie było prowadzone przez firmę zewnętrzną, która zapewniła profesjonalną obsługę szkolenia oraz wykładowcę z dużym doświadczeniem zawodowym i wysokimi kwalifikacjami w zakresie trychologii.
   Podczas szkolenia uczniowie nabyli wiedzę z zakresu fizjologii funkcjonowania włosów oraz skóry głowy, diagnozowali podstawowe problemy z włosami, zapoznali się z metodami ich leczenia i technikami pielęgnacji, a także poznali metody zapobiegające wypadaniu włosów. Uczniowie nie tylko  uzupełnili na kursie wiedzę teoretyczną ale nabyli umiejętności praktyczne i zawodowe z zakresu badania włosa przy pomocy mikrokamery, co obecnie w zawodzie fryzjera jest konieczne, by prawidłowo zdiagnozować stan włosa i profesjonalnie doradzić klientowi.
    Na zajęciach uczniowie korzystali z zakupionych w ramach projektu sprzętów i pomocy dydaktycznych: mikrokamera, suszarki, środki czystości i pielęgnacji włosów. Zakupione pomoce były niezbędne podczas szkolenia, umożliwiły zdobycie praktycznej wiedzy w zastosowaniu specjalistycznego i bardzo nowoczesnego sprzętu podczas diagnozowania włosów klientów.
   Szkolenie z zakresu badania włosów  pozwoliło odpowiednio przygotować uczniów klas Technikum Usług Fryzjerskich do wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły.
   Podczas szkolenia uczniowie  uzupełnili wiedzę i umiejętności zawodowe  oraz nabyli dodatkowe uprawnienia zawodowe z zakresu badania włosów.
   Wszyscy uczniowie uczestniczący w szkoleniu otrzymali zaświadczenie potwierdzające ukończenie Kursu z zakresu badania włosów i nowoczesnych form modelingu.
   Zdobycie dodatkowych uprawnień znacznie zwiększa  szanse uczniów  w przyszłości na rynku pracy. Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych zdobytych przez uczniów podczas szkolenia w znaczącym stopniu przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie w zawodzie fryzjera.

 

Szkolenie z zakresu uprawnień SEP do 1 kV  – kończy się egzaminem państwowym.


   Szkolenie z zakresu uprawnień SEP do 1kV  odbyło się w ZST w Międzyrzecu Podl. w dniach 9.12.2017 – 28.12.2017r. W szkoleniu wzięło udział 10 uczniów z klas IV Technikum Mechatronicznego,  Mechanicznego i Elektronicznego  oraz z klasy III Szkoły Branżowej I stopnia na kierunku elektryk.
    39 – godzinne szkolenie było prowadzone przez firmę zewnętrzną, która zapewniła profesjonalną obsługę szkolenia oraz wykładowcę z dużym doświadczeniem zawodowym i wysokimi kwalifikacjami w zakresie eksploatacji urządzeń z grupy G-1 do 1 kV.
   Podczas szkolenia uczniowie nabyli wiedzę z zakresu:
Regulacji prawnych dotyczących gospodarki energetycznej,
Zasady budowy działania i eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
Bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
Prac kontrolno – pomiarowych przy urządzeniach instalacyjnych i sieciach elektroenergetycznych,
Zagrożeń przy pracach kontrolno – pomiarowych,
Aparatury pomiarowej,
Postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia,
Pierwszej pomocy przedlekarskiej.
   Po przystąpieniu do egzaminu państwowego i zdaniu go  w dniu 29.12.2017r. uczniowie zdobędą nowe uprawnienia elektryczne – E (eksploatacja do 1 kV). Dzięki tym uprawnieniom uczniowie mogą pracować przy eksploatacji urządzeń elektrycznych zasilanych do 1000V zgodnie z przepisami prawa polskiego. Specjaliści z takimi kwalifikacjami są obecnie poszukiwani na rynku pracy i chętnie zatrudniani przez pracodawców.
   Zdobycie dodatkowych uprawnień elektrycznych  SEP do 1 kV,  diametralnie zwiększa  szanse uczniów  w przyszłości na rynku pracy.  Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie w zawodzie elektryka i mechatronika. Zdobyte uprawnienia poświadczone zdanym egzaminem państwowym są niezbędne do wykonywania zawodu elektryka i mechatronika.

 Kurs spawacza MIG  – zakończony wydanym certyfikatem.

Rozpoczął się w marcu bieżącego roku.

 

Zadanie 5 – wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych

 

Doposażenie pracowni mechanicznej

Pracownia ślusarska – została wyposażona w środki trwałe zakupione na potrzeby projektu:
-tokarka precyzyjna-1szt.
-frezarka precyzyjna-1szt.
    Zakup nowego sprzętu do pracowni ślusarskiej rozszerzył zakres realizacji  tematów z obróbki mechanicznej skrawaniem. Praca na nowoczesnych obrabiarkach mobilizuje uczniów  i wpływa na ich zaangażowanie w zajęciach zawodowych. Odczyty cyfrowe pozwalają na bardzo dokładne i precyzyjne obrabianie i wykonywanie detali oraz ustawienie powtarzalnych operacji technologicznych. Praca na  obrabiarkach wpływa na uatrakcyjnienia zajęć i przyczynia się do większej mobilizacji  uczniów w procesie nauczania. Zmusza ich do zwiększonego wysiłku intelektualnego poprzez konieczność programowania parametrów operacji technologicznych co z kolei ma wpływ na podwyższenie efektywności nauczania.
      Zakup nowego sprzętu do pracowni mechanicznej i ślusarskiej wpłynął na uatrakcyjnienie zajęć  co z kolei ma wpływ na większe zainteresowanie i zaangażowanie uczniów w procesie dydaktycznym. Nowoczesny sprzęt wykorzystywany na zajęciach zawodowych w technikum mechanicznym sprawił, iż zajęcia stały się nowoczesne i przynoszą lepszy efekt w procesie kształcenia, a uczniowie czują się bardziej dowartościowani poprzez umożliwienie im pracy na nowoczesnych obrabiarkach i urządzeniach co w dużym stopniu wpływa korzystnie na ich motywację do nauki.
     Ponadto w obu pracowniach wykorzystywane są narzędzia, które były zakupione na wyposażenie dla odbywających staż w zakładzie „ZREMB”.  Narzędzia zakupione na odbycie stażu: wiertarki ręczne ,szlifierki kątowe, suwmiarki,  klucze nastawne, imbusowe, torx, oczkowo-płaskie, płaskie, cęgi czołowe, szczypce wydłużone wygięte, proste, zatrzaskowe Morse, uniwersalne, wiertła do metalu, wiertła stopniowane, punktaki i rysiki, miary zwijane,  młotki, wkrętaki płaskie, krzyżaki, imbusy, torsy.
    Korzystanie  z nowego sprzętu przyczynia się do wzrostu szans na zatrudnienie ich w przyszłości w związku z poznaniem obsługi tych maszyn i odczuwalnym brakiem specjalistów o specjalności spawacz lub tokarz-frezer na lokalnym rynku .


Doposażenie pracowni komputerowej


   Pracownia komputerowa w ZST w Międzyrzecu Podl. została doposażona w program AutoCad w ramach środków zakupionych na potrzeby projektu ,,Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim”. Na komputerach zainstalowano 5 programów AutoCad, z których to na kursie AutoCad szkoli się 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych i na zajęciach korzystają uczniowie Technikum Mechanicznego, Technikum Budowlanego oraz Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie monter robót wykończeniowych w budownictwie.
   Na zajęciach z rysunku technicznego uczniowie uczą się projektowania z dziedziny mechaniki, elektroniki, budownictwa, instalacji sanitarnych, elektrycznych i wodociągowych. Nauka i korzystanie uczniów z oprogramowania AutoCad  przyczyni się  w przyszłości do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów, ponieważ wśród kadry technicznej na rynku pracy wymagana jest znajomość i umiejętność pracy w programie AutoCad i na plikach DWG.
   Lekcje rysunku technicznego, dokumentacji oraz podstaw konstrukcji maszyn dzięki programowi AutoCad są bardziej atrakcyjne dla ucznia, wpływają na lepszą efektywność i nowoczesność podczas kształcenia zawodowego w ZST, a przede wszystkim pozycjonują ucznia z takimi umiejętnościami wyżej na rynku pracy.
  Ponadto w pracowni informatycznej odbywają się zajęcia z informatyki podczas których uczniowie mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu i najnowszego oprogramowania biurowego, co wpływa na podniesienie kompetencji kluczowych przyszłego absolwenta ZST, zwiększa efektywność kształcenia i wpływa na prowadzenie zajęć w sposób nowoczesny i bardziej interesujący dla uczniów.

 

Doposażenie pracowni kosztorysowania

   Pracownia kosztorysowania w ZST w Międzyrzecu Podl. została wyposażona w 16 nowoczesnych zestawów komputerowych, na których jest zainstalowane oprogramowanie do kosztorysowania – RODOS oraz projektowania z dziedziny budownictwa, mechaniki, instalacji sanitarnych, elektrycznych i wodociągowych.    
   Nowocześnie wyposażona pracownia w najnowszy sprzęt komputerowy wykorzystywana jest przez uczniów podczas zajęć dydaktycznych na przedmiotach zawodowych  w Technikum Budowlanym, Technikum Ochrony Środowiska oraz w Szkole Branżowej I stopnia. Uczniowie na lekcjach posługują się nowoczesnym sprzętem, co nie tylko uatrakcyjnia zajęcia ale przyczynia się do wzrostu efektywności kształcenia w zawodzie.
    Nowocześnie wyposażona pracownia kosztorysowania pozytywnie wpływa na chęć nabywania dodatkowej wiedzy i umiejętności przez uczniów, a co za tym idzie zwiększa ich szanse na zatrudnienie po zakończeniu szkoły. Odpowiednio przygotowani uczniowie, potrafiący pracować na nowoczesnym sprzęcie,   z umiejętnością obsługi komputera i oprogramowania do kosztorysowania będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy, a co  za tym idzie będą mieć większe szanse na zatrudnienie w zawodzie.

 

 Doposażenie pracowni usług fryzjerskich


Pracownia Usług Fryzjerskich została wyposażona w:
Nawilżacz
Promiennik
Mikrokamerę
Sprzęt do przedłużania włosów

 

 

 

  W ZST w Międzyrzecu Podl. podczas rekrutacji uczestników projektu kobiety i mężczyźni mieli równy dostęp i taką samą możliwość podnoszenia kwalifikacji i jakości kształcenia zawodowego zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji. Pierwszeństwo przy naborze miały osoby z niepełnosprawnością.
   W  dodatkowych zajęciach specjalistycznych z zakresu wykończenia wnętrz – kładzenie tynków szlachetnych i wypraw szlachetnych uczestniczyła 1 osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.  W szkoleniu z zakresu badania włosów i nowoczesnych form modelingu  uczestniczyła 1 osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.
   Podczas prowadzonych zajęć uczniowie z niepełnosprawnością otrzymali wsparcie. Nauczyciele/wykładowcy  dostosowali wymagania edukacyjne do  specyfiki tych osób, możliwości i potrzeb  uczniów np.: wydłużenie czasu na wykonanie zadania, krótkie i proste komunikaty dotyczące wykonania danej pracy, stałe nadzorowanie  pracy ucznia przez nauczyciela.

 

 

 

 

Erasmus + ‘On The Road’ Wizyta w Segowii

Erasmus + ‘On The Road’ Wizyta w Segowii

Zespół Szkół Technicznych w roku szkolnym 2017/2018 przystąpił do europejskiego projektu Erasmus + „On The Road”. Projekt zakłada strategiczną współpracę czterech szkół: z Alty w Norwegii, Segowii w Hiszpanii, Thouras we Francji oraz ZST w Międzyrzecu Podlaskim. Kraje te są położone na czterech końcach Europy i reprezentują jej wschód, zachód, północ i południe. Tematem przewodnim projektu jest migracja ludności w Europie. Uczniowie w ramach współpracy szkół wyjeżdżają na tygodniowe wymiany podczas których realizują rożne zadania związane z projektem.  Do głównych zadań  należy zaprojektowanie i wykonanie dużego metalowego drzewa, które będzie stało przed szkołą w Thouras oraz mniejszych w pozostałych krajach.  Drzewa te, będą „karmione” w trakcie całego projektu różnymi elementami kojarzącymi się z migracją ludności. Aby tego dokonać młodzież musi zgłębić ten temat, a  umożliwić to mają spotkania z ciekawymi ludźmi, wywiady z imigrantami, tworzenie strony internetowej, ulotki, piosenki oraz flash moba zawierającego elementy choreograficzne z rożnych krajów.

W projekt zaangażowanych jest 18 uczniów z Technikum. Każdy uczeń weźmie udział w jednej wymianie do danego kraju, oprócz tego wszyscy zaangażowani są do działania podczas wizyty zorganizowanej w Polsce. Podczas wymiany uczniowie mieszkają w domach uczniów biorących udział w projekcie, ponieważ projekt ma za zadanie integrację młodzieży z różnych krajów, rozwój umiejętności językowych, interpersonalnych oraz dogłębne poznanie kultury danego kraju.

Pierwszym krajem goszczącym była Hiszpania. Wymiana odbyła się w dniach 06. 11- 10.11.2017 w Segowii. Miasto to jest położone 100 km na północ od Madrytu, liczy ok. 60 tyś. mieszkańców i jest niezwykle popularną miejscowością turystyczną. Wszystko głównie za sprawą najważniejszej spuścizny architektonicznej z czasów Imperium Rzymskiego na terenie Hiszpanii, czyli potężnego bo zbudowanego z około 25 tysięcy granitowych bloków Acueducto de Segovia. Kolejnym emblematycznym zabytkiem miasta jest pałac królów Kastylii – Alkazar w Segowii powstały nie później niż w 1122 roku. Najważniejszym zabytkiem religijnej architektury w Segowii jest pokaźnych rozmiarów katedra - Catedral de NuestraSeñora de la Asunción de San Frutos. Ponadto sama starówka w mieście od 1985 roku wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Podczas wymiany uczniowie uczestniczyli w licznych wykładach dotyczących aktualnej sytuacji migracyjnej w Europie. Mieli możliwość wysłuchania m.in. porucznika NATO, władz miasta odpowiedzialnych za imigrantów, kierowniczką hiszpańskiego UNHCR, przedstawicielką Amnesty International oraz wolontariuszy pomagającym uchodźcom. Dzięki tym prelekcjom dowiedzieli się dokładnie o kryzysie migracyjnym w Europie, procedurach uzyskania statusu uchodźcy, różnicy pomiędzy takimi pojęciami jak uchodźca, imigrant i osoba ubiegająca się o azyl, również o problemach i wyzwaniach j związanych z migracją ludności.  Uczniowie w grupach międzynarodowych tworzyli stronę internetową, hymn projektu, wywiady z imigrantami oraz lokalną społecznością. Nietypową formą promowania projektu było stworzenie przez uczniów flash moba, oraz zaprezentowanie go na ulicach Segowii. Zadaniem młodzieży było również wymyślenie nazwy drzewa oraz loga  projektu. Nasza szkoła została również bardzo miło powitana przez Polskie Stowarzyszenie Im. Karola Wojtyły w Segowii. Ich przedstawiciele: rodzice, dzieci i nauczyciele przygotowali piękne powitanie z akcentami polskimi takimi jak flaga, stroje narodowe ,hymn naszego kraju, piosenki i wiersze oraz informacje o sławnych polakach. Po tak uroczystym powitaniu, uczestnicy projektu mieli okazje spróbować polskich potraw, które zostały przygotowane przez polskich gospodarzy imprezy. Wielu wzruszeń doświadczyły rozmowy o kraju.

Po zajęciach w szkole uczniowie zwiedzali Segowię, oraz Madryt. Wieczory upływały na integracji  z młodzieżą  z innych krajów. Niestety nadszedł dzień wyjazdu do swoich domów i pożegnań, którym nie było końca. Wszyscy wrócili z miłymi wrażniami.

Nowy projekt unijny -

Projekt: Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski realizowanego w ramach w Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego  i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
 

Informacje dotyczące decyzji o dofinansowaniu 

Projekty 2005 - 2007

Projekty 2005 - 2007

W latach 2005 nasza szkoła otrzymała dwie pracownie Microsoft i Macintosh pozyskane ze środków Unii Europejskiej.

W roku 2007 otrzymaliśmy jeszcze jedną pracownię Microsoft również ze środków Unii Europejskiej.

Rozpoczynamy projekty

Liceum Profilowane w naszym Zespole Szkół przystępuje do projektu "Pozalekcyjna Akademia Kompetencji". Jest to projekt realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".
 W ramach działań projektowych,  realizowanych w okresie  02 listopad 2010 - 31 stycznia 2012 r., uczniowie będą uczestniczyć w różnych zajęciach oraz wyjeździe edukacyjnym. Ponadto  będą mogli zdobyć  Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL(European Computer Driving Licence). 
Funkcję koordynatora projektu powierzono Pani Urszuli Szubińskiej.

Rekrutacja na zajęcia

W miesiącach wrzesień- październik odbywa się rekrutacja na następujące zajęcia projektowe zaplanowane na rok szkolny 2010/2011:
- zajęcia dodatkowe: matematyka ( gr. I, II),  j. polski ( grupa I, II); przedsiębiorczość;
-  zajęcia wyrównawcze: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki,  historia, fizyka, chemia;
- orientacja zawodowa ( gr. I, II, III).

Wszelkich informacji udziela koordynator Pani Urszula Szubińska oraz nauczyciele i wychowawcy.
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać u koordynatora oraz w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja na rok szkolny 2010/ 2011 zakończona

Z końcem października zakończyliśmy rekrutację uczestników na zajęcia realizowane w bieżącym roku. W poszczególnych zajęciach weźmie udział następująca liczba uczestników:
Matematyka zajęcia dodatkowe - 20 
Język polski zajęcia dodatkowe - 20 
Przedsiębiorczość zajęcia dodatkowe - 10
Język rosyjski zajęcia wyrównawcze - 10
Język angielski zajęcia wyrównawcze - 10
Język niemiecki zajęcia wyrównawcze - 10
Chemia zajęcia wyrównawcze - 10
Fizyka zajęcia  wyrównawcze - 10
ECDL Core- podstawowy - 20
Orientacja zawodowa - 45
 Pierwsze zajęcia odbędą się już 2 listopada. 
 Wszystkim licealistom - uczestnikom zajęć życzymy zapału do pracy oraz wiele satysfakcji  i zadowolenia z udziału w projekcie.

Otrzymaliśmy pomoce naukowe

Dzięki realizacji projektu, zostały zakupione nowoczesne środki dydaktyczne, tj. komputer przenośny do projektora, tablica interaktywna oraz projektor multimedialny. Otrzymaliśmy także drukarkę laserową kolorowa oraz najnowsza wersję pakietu biurowego Microsoft Office.
 Każdemu z uczestników zajęć przekazano pomoce naukowe. W zależności od typu zajęć były to: podręczniki, książki naukowe, repetytoria, leksykony, słowniki, tablice, kalkulatory. Nauczyciele prowadzący zajęcia  otrzymali atrakcyjne materiały dydaktyczne.
 Wszystkie środki i materiały stanowia nieoceniona pomoc w osiągamniu celu, jakim jest rozwój kompetencji kluczowych u uczniów.

Projekt Unijny - Pozalekcyjna Akademia Kompetencji

W naszej Szkole realizowany jest Projekt Unijny  "Pozalekcyjna Akademia Kompetencji"

więcej informacji na temat tego projektu - kliknij w logo

 

Program "Moje finanse"

Program

W naszej szkole i jest realizowany Program Moje Finanse w ramach współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem Narodowego Banku Polskiego oraz Fundacji Kronenberga. Program realizują nauczyciele podstaw przedsiębiorczości. Program ten jest wykorzystywany na lekcjach podstaw przedsiębiorczości jako doskonałe narzędzie dydaktyczne przybliżające uczniom zagadnienia zarządzania finansami.

Nowy program w naszej szkole

 

W listopadzie 2014 roku nasza szkoła przystąpiła do programu  progeCAD Professional dla edukacji

progeCAD Professional Educational (w wersji szkolnej)  zawiera pełną wersję programu. Przeznaczony jest jednak do użytku niekomercyjnego wyłącznie w celach edukacyjnych. Program może zostać zainstalowany na wszystkich szkolnych komputerach, jak również na komputerach osobistych nauczycieli, uczniów czy studentów.

Szkolna licencjajest ważna przez jeden rok. 

Staże w ramach projektu unijnego - działanie 12.4 ,,Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim

Staże w ramach projektu unijnego - działanie 12.4 ,,Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim

Uczniowie naszego Zespołu uczestniczą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  działanie 12.4 ,,Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim".

Uczniowie klas III  technikum mechatronicznego, mechanicznego, elektronicznego w lipcu i sierpniu odbywają staż:

w zakładzie produkcyjnym ZREMB ,,POLAND" Sp. z.o.o. 
w Studio Fryzur ,,Gabriell" w Międzyrzecu Podl.

 

 

Dokumenty związane z projektem: