Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym zbieramy nasz serwis może działać lepiej.

Rekrutacja


Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

w Zespole Szkół Technicznych

im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim

na rok szkolny 2019/2020

 

Nasza Szkoła prowadzi nabór elektroniczny, oferta edukacyjna znajduje się na stronie:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/

Dzień otwarty w ZST w Międzyrzecu Podlaskim

Stypendia Starosty Bialskiego w ZST w Międzyrzecu Podlaskim

Studniówka Zespołu Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu na kanale facebook (kliknij w zdjęcie)

Autor filmu: Łukasz Gregorowicz

Pracownia mechatroniczna - prezentacja zajęć (kliknij w zdjęcie)

Autorzy filmu: Krzysztof Pawłowski i Mateusz Jakubowicz

Zajęcia w pracowniach mechatronicznej, pracowni technologii i konstrukcji mechanicznych

(kliknij w zdjęcie)

Autorzy filmu: Krzysztof Pawłowski i Mateusz Jakubowicz

Pracownia fryzjerska (kliknij na zdjęcie)

Autorzy filmu: Krzysztof Pawłowski i Mateusz Jakubowicz

 

 

Konkurs wewnątrzszkolny "Mój robot ZWYCIĘZCA"

 

Konkurs wewnątrzszkolny "Mój robot ZWYCIĘZCA" - to przeszkód

 

Warunki przyjęcia do szkoły

 

Warunki przyjęcia kandydatów po GIMNAZJUM

 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2. Termin składnia podań: 14.05.2018r. – 15.06.2018r.
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia powinni dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie do dnia 06.07.2018 r. Skierowanie na badanie należy pobrać w sekretariacie szkoły.
 4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych ustala Zarządzenie nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r.
 6. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.
 7. Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
 • technik mechatronik / technik elektronik / technik mechanik / technik budownictwa / technik urządzeń sanitarnych / technik drogownictwa: język polski, matematyka, fizyka, język obcy,
 • technik ochrony środowiska: język polski, matematyka, biologia, język obcy,
 • technik usług fryzjerskich: język polski, matematyka, chemia, język obcy,
 • branżowa szkoła I stopnia: kierowca-mechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie / elektryk / monter sieci i urządzeń sanitarnych / ślusarz: język polski, matematyka, fizyka, język obcy,
 1. Istnieje możliwość utworzenia oddziałów integracyjnych w technikum i branżowej szkole I stopnia, w przypadku złożenia dokumentów przez kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe zasady rekrutacji do szkół publicznych województwa lubelskiego na rok szkolny 2019/2020 znajdują się na stronie:

http://www.kuratorium.lublin.pl

Logowania kandydaci dokonują na stronie:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać  w sekretariacie szkoły:

Międzyrzec Podlaski

ul. Warszawska 30,

tel. 83 371-20-15

 

Warunki przyjęcia kandydatów po SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
 2. Termin składnia podań: 08.04.2019r. –15.05.2019r.
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia powinni dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie do dnia 12.07.2019r. Skierowanie na badanie należy pobrać w sekretariacie szkoły.
 4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych ustala Zarządzenie nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019r.
 6. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.
 7. Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
 • technik mechatronik / technik elektronik / technik mechanik / technik budownictwa /: język polski, matematyka, fizyka, język obcy,
 • technik ochrony środowiska: język polski, matematyka, biologia, język obcy,
 • technik usług fryzjerskich: język polski, matematyka, chemia, język obcy,
 • branżowa szkoła I stopnia: kierowca-mechanik / monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie / elektryk / fryzjer/ murarz-tynkarz: język polski, matematyka, fizyka, język obcy,
 1. Istnieje możliwość utworzenia oddziałów integracyjnych w technikum i branżowej szkole I stopnia, w przypadku złożenia dokumentów przez kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji do szkół publicznych województwa lubelskiego na rok szkolny 2019/2020 znajdują się na stronie:

http://www.kuratorium.lublin.pl

Logowania kandydaci dokonują na stronie:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać  w sekretariacie szkoły:

Międzyrzec Podlaski

ul. Warszawska 30,

tel. 83 371-20-15

Zasady rekrutacji do klas pierwszych

Zasady rekrutacji do klas pierwszych

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych ustala Zarządzenie nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r.
Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.